Pinjaman Multiguna (Modal Kerja atau Konsumtip)

  • Tujuan pinjaman untuk tambahan modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian bahan baku, persediaan barang dagangan dll.
  • Jangka waktu fleksibel
  • Pembayaran pokok angsuran atau sekaligus
  • Peminjam dapat atas nama perorangan atau badan usaha.
  • Minimal pinjaman sebesar Rp.3.000.000,-